Anders V. Thomsen © 2019 • Naturfagskonsulent • Lektor

 

Natour.dk

CV for
Anders V. Thomsen,

 

CV for Anders V. Thomsen                                                            Printervenligt CV 

Uddannelse
2016                    : Ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus
                              Universitet, inkl. forsknings- og studieophold jan-jul. 2012 på Standford University
2012                    : Systemisk lederuddannelse, Rambøll Mangement
2002                    : Cand.pæd i biologi, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
2000                    : Pædagogisk Diplomuddannelse i naturfag, DPU
1996                    : Lærer (fysik/kemi og biologi), Holbæk Seminarium 

Jobfunktioner
2018                    : Forskningsleder i FLIP-Experimentarium-projektet
2016-                  : Forskningsleder i NEXT:GrEeN-projektet
2014-2017            : Forsknings- og projektleder, Projekt Naturfag for Alle. Albertslund kommune
2012-                  : Forskningskoordinator i STEM-miljøet, Institut for Læreruddannelse, KP
2004-                 : Lærerefteruddannelse i natur/teknik, biologi og science
2006-                  : Bachelorvejleder i natur/teknik og biologi

2002-                  : Undervisning i linjefaget biologi
2000-                  : Undervisning i linjefaget natur/teknik, Frederiksberg Seminarium
1996-2000            : Lærer, natur/teknik, biologi og fysik/kemi. Lyngby private SkoleØvrige opgaver

2018                    : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til revision af læseplan og
                             undervisningsvejledning i biologi. Færdig maj, 2019
2018                    : Formand i skolebestyrelsen, Bagsværd skole
2018                    : Forfatter til Deloitte-rapporten: Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i                             biologi i 7. klasse – inspirationsmateriale, Undervisningsministeriet
2018                    : Medlem af bestyrelsen, DASERA: Danish Science Education Research Association
2014                    : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til  revision af faghæftet i biologi
                             (Forenklede Fælles Mål 2014)
2012-2018             : Medlem af opgavekommissionen for digitale prøver i naturfag,

                        Undervisningsministeriet
2010-                  : Medlem af skolebestyrelsen på Bagsværd skole
2008- 2010      : Bestyrelsesmedlem, Professionshøjskolen Metropol
2008- 2010      : Næstformand for Hovedsamarbejdsudvalg på PH Metropol
2007- 2009      : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til
                       revision af faghæftet i biologi (Fælles Mål 2009)
2007- 2010      : Tillidsrepræsentant for AC-gruppen på
                       Læreruddannelsen Metropol
2004-2018       : Medlem af WWF Verdensnaturfondens præsidium
2003-2007       : Sikkerhedsrepræsentant på Frederiksberg Seminarium
2001-2009       : Medlem af Nordisk Biologisk Råd
2000-2003       : Medlem af ATV´s styregruppe for bioteknologi i uddannelsessektoren
2000-2003       : Medlem af regeringens BIOTiK-følgegruppe
2000-2009       : Formand for Biologforbundet
1999-2000       : Næstformand i Biologforbundet
1999               : TR-valgt på Lyngby private Skole (LpS)
1998-2002       : Domsmand i Københavns Byret
1997- 2010      : Medlem af Biologforbundets bestyrelse
1997-2004       : Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen Lundbo
1997-1999       : TR-suppleant på Lyngby private Skole
1993-1996       : LL-repræsentant på Holbæk Seminarium

 Afholdte kurser og konferencer

2017                    : Arrangør af DASERA-konferencen, København
2017                    : Oplæg: Naturfag For Alle, Erfaringer fra et 5-årrigt skoleudviklingsprogram i  Naturfag, Odense
2017                    : Oplæg: NEXT:GrEeN – skole-virksomhedssamarbejde. Big Bang-konferencen, Odense
2017                    : Oplæg: Autenticitet i naturfagene. Big Bang-konferencen, Odense
2017                    : Poster, Elevsamarbejde med eksterne partnere. NOFA5-konferencen, Odense
2015                    : Paper og oplæg på NOFA5-konferencen “Authenticity in Shool-Industry Partnership”. Helsinki, Finland
2013                   : Paper og oplæg på ESERA-konferencen ”School-Industry Parthnership in  Science Education”.
Nicosia,
                             Cypern
2012                    : Efteruddannelse af gymnasielærere: Fra kogebogsøvelser til Inquiry Based  Science Education – Afholdt
                             på Middelfart Gymnasium
2012                    : Biologi for fortsættere - kursusinstruktør
2011                    : Faglig opgradering i Biologi - kursusinstruktør
2011                    : Paper og oplæg på NFSUN4- konferencen – Linkjöping. Skole-

  virksomhedssamarbejde

2010                   : Biologifaget i et krydsfelt - kursusinstruktør
2010                  : Natur/teknik for begyndere - kursusinstruktør
2010                   : Natur/teknik for fortsættere - kursusinstruktør
2008                   : National konference for fremtidens biologiundervisning - Arrangør
2007                   : Evaluering i biologi - kursusinstruktør
2006                   : Natur/teknik i naturen - kursusinstruktør
2006                   : 5 dage i naturen i n/t og biologi - kursusinstruktør
2005                  : Fælles afgangsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi - kursusinstruktør
2004-                 : Diverse kurser rundt i landet om den fælles afgangsprøve i naturfag
2003                   : Natur/teknik for fortsættere - kursusinstruktør
2003                   : Natur/teknik for begyndere - kursusinstruktør
2003                   : Konference om bioteknologi i folkeskolen på Christiansborg i samarbejde med Akademiet for de  
                            TekniskeVidenskaber (ATV)

 

Interesseområder

Naturfagsdidaktik med henblik på evaluering, progression og læring i uformelle læringsmiljøer med særlig fokus på virksomheder som eksterne partnere
Elevers forståelse af genetik og evolutionsteori

Botanik, pattedyr og fugle

 

Udgivelser – Undervisningsmaterialer

Gyldendals onlineportal i biologi – udvikling af struktur samt afsnit om Skovens økologi, 2012

Biologisystemet Bios Grundbog C - LIGHT, Gyldendal, 2011

Biologisystemet Bios Grundbog B - LIGHT, Gyldendal, 2011

Biologisystemet Bios Grundbog A - LIGHT, Gyldendal, 2010

Biologisystemet Bios Kopimappe C, Gyldendal, 2008

Biologisystemet Bios Lærervejledning C, Gyldendal, 2008

Biologisystemet Bios Grundbog C, Gyldendal, 2007

Biologisystemet BIOS, Grundbog B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Kopimappe B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Grundbog B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Kopimappe B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning C, Gyldendal, 2007

Biologisystemet BIOS, Kopimappe A, Gyldendal, 2005

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning A, Gyldendal, 2005

Biologisystemet BIOS, Grundbog A, Gyldendal, 2004

De Bedste Øveoplæg, Gyldendal, 2006

Kul - det levendes grundelement, Alinea, 2008

Tjek på Biologien, Gyldendal, 2008

 

Publikationsliste

Thomsen, A., V. (2018): Skole-virksomhedssamarbejde i naturfag – autenticitet og varighed

(in review)

Thomsen, A., V. (2016):Eksterne partnere i naturfagsundervisningen;

Skole-virksomhedssamarbejde - elevers læringsudbytter i naturfag ved samarbejde

med virksomheder og mødet med autentisk praksis uden for skolen. Ph.d.-afhandling

Thomsen, A., V. (2014): De autentiske (skole) miljøer. Kommentar, Mona nr. 1

Thomsen, A., V. (2013): Skole-virksomhedssamarbejde. Kap. 15 i: Hyllested, T.E. & Rasmussen, C. S. Skolen i virkeligheden, Antologi fra Unge Pædagoger

Thomsen, A., V. (2012): De mange prøveformer. Kommentar, Mona nr. 3

Thomsen, A., V. (2012): Undersøgende eller eksperimenterende. Kaskelot.

Thomsen, A., V. & Sørensen, H. (2011): IBSE – Stillads for enhver naturfagsundervisning?, Kommentar, MONA nr. 1

Thomsen, A., V. (2002): Knald eller fald for natur og teknik. Opinion

Bering, L., Nitschke, K. og Thomsen, A., V. (2003): §7-opgaven og biologi. Biofag

Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Billede af en ny natur/teknik-lærer. Rapport fra et forskningsprojekt, DPU

Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Resultater fra Frederiksberg Seminarium. Rapport fra et forskningsprojekt, DPU

Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Natur/teknik-læreres undervisningsfaglighed, p. 6-8. Udvikling,